Valodu kompetences

Jebkura valoda, ko cilvēks apguvis pēc dzimtās valodas ir svešvaloda ( otrā valoda). Tā var būt valoda, kuru cilvēks aktīvi apguvis, vai arī apguvis pasīvi vienkārši atrodoties attiecās valodas vidē.

Diezgan bieži ir sastopami gadījumi, kad pirmā apgūtā valoda (dzimtā valoda), vairs nav cilvēka saziņas dominējošā valoda. Pēc dažiem pētījumiem, noteicošā atšķirība starp pirmo un otro valodu ir vecums, kad valoda apgūta.

Izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs” piedāvā apgūt dažādas svešvalodas Jusu profesionālo prasmu paaugstināšani. 

Piedāvājam valodu apgūt gan grupās, gan individuāli.