Uzņēmējdarbības kompetence

Uzņēmējspējas jeb uzņēmējdarbības kompetence ir cilvēka personisko dotību un īpašību kopums, kas nodrošina sekmīgu uzņēmējdarbību.

Atbilstoši Eiropas Padomes pieņemto dokumentu nostādnēm tās ietver: cilvēka personiskās īpašības un attieksmes;
zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā, kas ir nepieciešamas, lai veidotu jaunu uzņēmumu un iemiesotu praktiskās idejas tā sekmīgā attīstībā.
Uzņēmējspējas (uzņēmējdarbības kompetence) attīstās zināšanu, prasmju un pieredzes apguves procesā.

Izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs” piedāvā apgūt dažādas mācību prrogrammas uzņēmējdarbības kompetenču prasmu paaugstināšani. 

Piedāvājam  apgūt  mācību programmas gan grupās, gan indiviuāli.