fbpx

Noslēgumam tuvojas apmācības Eiropas Savienības (ES) un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" traktortehnikas kursos. 

Pavisam drīz kursanti savas zināšanas kārtos eksāmenā, tāpēc aicinām atkārtot apgūto, kā arī iepazīties ar vērtīgu informāciju, kas noderēs, gatavojoties pārbaudījumam.

Traktortehnikas vadītāja apliecību pretendents iegūst pēc sekmīga teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību, teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību un traktortehnikas praktiskās vadīšanas eksāmena veikšanas, informē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra.

Pirms jebkuras eksaminācijas nepieciešams uzrādīt:
– personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību;
– mācību reģistrācijas karti, ka persona pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību (ja A, D vai H kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze iegūta pašmācībā, minētais apliecinājums nav jāuzrāda);
– pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;
– dokumentu, kurš apliecina Cenrādī noteiktās samaksas veikšanu, ja tāda nav veikta VTUA amatpersona piedāvā pretendentam veikt nepieciešamo samaksu uz vietas.

No 2018. gada 1. septembra samazināts traktortehnikas vadītāju kategoriju skaits, par ko sīkāk vari lasīt ŠEIT

Pakalpojumi un to izmaksas
-Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra sniedz pakalpojumu:
Traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana, apmaiņa vai atjaunošana;
 – Mācību atļauju izsniegšana izglītības iestādēm un komersantiem, speciālistu kvalifikācijas atestācija;
– Publisko maksas pakalpojumu cenu kalkulācija traktortehnikas vadītājiem

Eksaminācija
Traktortehnikas vadītāja apliecību pretendents iegūst pēc sekmīga CSN, ekspluatācijas un vadīšanas eksāmena veikšanas

Eksāmena paraugi
Teorētiskā eksāmena par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību (CSN eksāmens) paraugi:
Ceļu satiksmes noteikumu tests
Traktortehnikas vadītāju eksaminācija paraugi I
Traktortehnikas vadītāju eksaminācija paraugi II
Traktortehnikas vadītāju eksaminācija paraugi III

Teorētiskā eksāmena par traktortehnikas ekspluatācijas drošību 
Traktortehnikas ekspluatācijas drošības testa paraugi
Traktortehnikas ekspluatācijas drošības testa paraugi – Elektrība

Ieteicamais literatūras saraksts un eksaminācijas jautājumi par traktortehnikas ekspluatācijas drošību:
Ieteicamais literatūras saraksts un eksaminācijas jautājumi
Ieteicamais literatūras saraksts un eksaminācijas jautājumi – elektrība 2

Sīkāku informāciju vari atrast šeit: Traktortehnikas vadītāji