fbpx
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs", sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), 2018. gadā apmācījis vairāk nekā 300 bezdarbniekus un darba meklētājus, veicinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Apmācības notika ar kuponu metodi, kuras ietvaros bezdarbnieki un darba meklētāji individuāli vai no aģentūras piedāvājuma izvēlējās pasākuma īstenotājus – izglītības iestādes. Zināšanas varēja apgūt arī mūsu mācību centrā. Visas ar apmācībām saistītās izmaksas sedza NVA.

Pasākuma mērķis bija nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt konkurētspēju, pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam, kā arī palielināt iespējas integrēties darba tirgū.

Veiksmīgi sadarbojoties ar NVA, “MC Alfa – mācību centrs" 2018.gadā apmācīja vairāk nekā 300 bezdarbniekus un darba meklētājus. No mācības uzsākušajām personām gala apliecības saņēma 92%.

Vairāk nekā 200 personas bija iesaistītas latviešu valodas apguvē, pamata līmeni iegūstot 62, vidējo 104, bet augstāko – 55 izglītojamajiem.

Traktortehnikas vadītāju apliecības ieguva 83 izglītojamie. Tika apgūtas gan lauksaimniecības tehnikas (TR2), gan ceļu būves (TR4) un meža tehnikas (TR3) vadīšanas prasmes. Šobrīd traktortehnikas vadītāju apmācība ar kuponu metodi vairs netiek organizēta, bet tiek gaidīta jauna iepirkumu procedūra, sakarā ar izmaiņām traktortehnikas vadītāju kategorijās, kā arī nodarbību skaitā.

#MCAlfa, #NVA, #Kursi,  #LatviešuValoda, #Traktortehnika, #KursiBezdarbniekiem