fbpx

“MC Alfa – mācību centrs" projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā" ietvaros realizēs vairākas programmas Salaspils skolās, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs.

Mūsu mācību centrs Salaspils 1. un Salaspils 2. vidusskolā plāno realizēt četras programmas dažāda vecuma skolēniem.

Laika posmā no šī gada septembra līdz 2020.gada 30.aprīlim 3., 4., 5. un 6. klašu skolēni tiks izglītoti par “Veselīga uztura pamatprincipiem" – šajā programmā skolēniem tiks sniegtas teorētiski praktiskas zināšanas par uzturu, sabalansētību, uzturvērtību informācija par produktu veselīgajām alternatīvām, veselīgu uzkodu nozīme, cukuru un sāli saturošiem produktiem un to ietekmi. Plānotas deviņas nodarbības Salaspils 1. vidusskolā un astoņas – Salaspils 2. vidusskolā.

Abu Salaspils vidusskolu 5., 6. un 7. klašu skolēni apgūs arī programmu “Pubertāte", kas tiks pasniegta zēniem un meitenēm atsevišķi. Kopumā abās mācību iestādēs un abiem dzimumiem plānotas 15 nodarbības.

Programmā “Kontracepcija un seksuāli transmisīvās slimības" tiks izglītoti 6., 7., 8., 9. un 10. klašu skolēni. Abās mācību iestādēs – gan Salaspils 1. vidusskolā, gan Salaspils 2. vidusskolā notiks pa 10 nodarbībām šajā programmā. Skolēni tiks iepazīstināti ar jauniešu mūsdienu aktuālajām problēmām saistībā ar kontracepciju un infekcijām, kas var skart cilvēkus, izvēloties nedrošas attiecības.

Savukārt 9., 10. un 11. klašu skolēniem būs iespēja apgūt programmu “Datoru ietekme uz psihi". Divas nodarbības notiks Salaspils 1. vidusskolā, bet viena – Salaspils 2. vidusskolā. Datori un viedierīces ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, tāpēc ir jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai bērni un jaunieši būtu informēti par datoru ietekmi uz veselību un psihi. Nodarbībās tiks skaidrota datoru un viedierīču ietekme uz smadzenēm un kognitīvajiem procesiem (koncentrēšanās, ietekme uz atmiņu, domāšanu, uztveri).

Pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja apgūt programmu “Garšīgi un veselīgi", kas tiks realizēta sešās Salaspils pirmsskolas izglītības iestādēs – PII “Atvasīte", PII “Daugaviņa", PII “Jāņtārpiņš", PII “Ritenītis", PII “Saime" un PII “Saulīte". Bērnu uztura ieradumi, galvenokārt, veidojas līdz pat skolas vecumam, tāpēc ir svarīgi agrīni veidot veselīgus uztura ieradumus, ņemot vērā lielo liekā svara un aptaukošanās izplatību Latvijā un pasaulē.

Kopumā laika posmā līdz 2020.gada 30.aprīlim šajās pirmsskolas izglītības iestādēs norisināsies 51 nodarbība.