fbpx

Pirmdien, 3. februārī, sākās projekta “Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" nodarbības, ko līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Pieteikšanās latviešu valodas kursiem norisinājās no 6. līdz 17. janvārim. Rīdzinieki izrādīja lielu interesi par apmācībān un latviešu valodas apguvei dažādos līmeņos pieteicās 155 interesanti. Uzņemta tika vairāk nekā puse – 80 personas.

Atkarībā no zināšanu līmeņa kursanti tika sadalīti četrās grupās:

1) 0-A1 līmenis, 22 personas 

2) A1-A2 līmenis, 20 personas

3) A2-B1 līmenis, 20 personas 

4) B1-B2 līmenis, 18 personas

Pirmās nodarbības sākās šonedēļ un turpināsies līdz 29. maijam. Nodarbības norisināsies trīs reizes nedēļā. 

Nākamā pieteikšanās notiks no 6. līdz 10. jūlijam (apmācības 27.07. – 13.11.), priekšroka tiks dota personām, kuras pieteicās šiem kursiem taču netika iekļautas kādā no apmācību grupām. 

Kursantiem ir iespēja kārtot valsts eksāmenu latviešu valodā, taču tā nav obligāta prasība – pieteikties eksāmenam interesenti var pieteikties pēc katra brīvas izvēles. Aktuālā informācija par reģistrēšanos valsts valodas prasmju pārbaudei pieejama šeit: 

PAR PROJEKTU

Projekta “Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem"  mērķa grupa ir iedzīvotāji, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā, tai skaitā bēgļi, patvēruma meklētāji, kā arī personas ar alternatīvo statusu un citu valstu pilsoņi. Personas nedrīkst būt Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē (arī mājsaimnieces, pensijas vecuma iedzīvotāji).

Kursus nevar apmeklēt:

•          Iedzīvotāji, kuriem pašreizējo darba pienākumu veikšanai jābūt C1/C2 līmenim (piem. skolotāji, audzinātāji)

•          Kursanti, kuri sākot ar 2014.gadu pabeidza Rīgas pašvaldības organizētos kursus, nokārtojot gala eksāmenu uz B2 līmeni

•          Kursantiem, kuriem pēc sākuma testēšanas noteikts līmenis B2 un kurš iepriekš jau apmeklēja B2 līmeņa kursus.

•          Kursanti, kuri bez attaisnojošā iemesla un bez brīdinājuma iepriekš pārtrauca apmeklēt Rīgas pašvaldības organizētos kursus (t.sk. neatnāca uz gala testēšanu)