Projekti

“Mācību īstenošana par psihisko veselību un komandas darba nodrošināšanu deinstitucionalizācijas gadījumā”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

“Bērna un pilngadīgas personas ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem ģimenes locekļu psihoemocionālais raksturojums – aizliegtās skumjas”.

Mērķis ir aktualizēt neformālās izglītības programmas un sniegt ārstniecības personām un sociālajā jomā strādājošajiem nepieciešamās profesionālās zināšanas un izkopt prasmes. Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajiem pamata zināšanas par disfunkcionālām ģimenēm, lomu sadalījumiem tajās, psihoemocionālo stāvokli tajās un  personām ar psihisko traucējumu veidiem, attīstību, ietekmi uz klienta līdzestību sadarbības procesā, kā arī sniegt praktisku apmācību  šādas komunikācijas uzlabošanai, līdzestības veicināšanai un sabiedrības stigmatizācijas mazināšanai.

Tēmas:

 1. Psihisku un uzvedības traucējumu vispārīgs raksturojums. Veselības aprūpes un sociālā darba praksē izmantotās terminoloģijas skaidrojums
 2. Sapņu bērna zaudējums.
 3. Vecāku “aizliegtās skumjas”. Dažādas skumšanas (bēdu, sēru) fāzes.
 4. Ģimenes funkcionēšanas modeļi un iespējamie disfunkcionālie riski, brāļu un māsu lomas tajās. Psihiski slimi vecāki un to aprūpe.
 5. Iespējas un stereotipi saskarsmē ar personām ar psihiskiem traucējumiem un viņu ģimenēm. Labās prakses piemēri.

Mērķauditorija: medicīnas māsas, ārstu palīgi, funkcionālie speciālisti fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēdu u.c. speciālisti (par kursu apguvi tiks piešķirti 15 tālākizglītības punkti). Pēc dalības seminārā tiek izsniegta apliecība.

“Sociālajā jomā strādājošo speciālistu vispārējo zināšanu un prasmju attīstīšana”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

”Pret bērniem vērstas vardarbības atpazīšana un profilakse. Zīdaiņu pēkšņas nāves sindroms”.

Mērķis ir aktualizēt neformālās izglītības programmas atbilstoši noteiktajai mērķauditorijai un sniegt sociālās jomas speciālistiem nepieciešamās profesionālās zināšanas, kā arī izkopt prasmes. Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības personu un farmācijas speciālistu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences pret bērniem vērstas vardarbības atpazīšanu un profilaksi un par zīdaiņu pēkšņas nāves sindromu.

Tēmas:

 1. Vardarbības jēdziens, vardarbības teorētiskie aspekti un tā interpretācija. Vardarbība ģimenē un ārpus ģimenes. Vardarbībā cietušas personas.
 2. Vardarbības ietekme uz bērna fizisko un psihoemocionālo veselību.
 3. Vardarbībā cietuša bērna veselība aprūpes aspekti, starpdisciplināra un starpinstitucionālā sadarbība.
 4. Kratīta bērna sindroms.
 5. Zīdaiņu pēkšņas nāves sindroms.

Mērķauditorija: Sociālajā jomā strādājošie darbinieki, izņemot ārstniecības personas.

“Nodarbības atbalstam pēc pāru šķiršanās.”

Iepirkumā “Veselību veicinošas un izglītojošas nodarbības, lekcijas un semināri Rīgas domes Labklājības departamenta vajadzībām 2021.-2022.gadā (atkārtots)” (iepirkuma identifikācijas Nr. RD LD 2021/8)

“Esam ģimene – arī bez šķiršanās”; iepzīsti un labāk izproti sevi un otru personu, lai pēc attiecību iziršanas un šķiršanās ciešanām spējat savā starpā sarunāties.

Mērķis ir nodrošināt nodarbības, kuru ietvaros sniegt zināšanas par jautājumiem, kas skar attiecību iziršanu un piedzīvotajām šķiršanās ciešanām ar mērķi iepazīt un labāk izprast pašam sevi un otru cilvēku, tādējādi sniedzot iespēju pārrunāt to un atkal sākt savā starpā sarunāties.

Tēmas:

 1. Pāris šķiršanās procesā.
 2. Emociju izdzīvošana, emocionālā stāvokļa pašregulācija, jūtu izpēte.
 3. Bērni vecāku šķiršanās procesā.
 4. Sevis un procesa izzināšana – ar skatu uz nākotni.
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.