fbpx
Loading Events
 • This event has passed.

Komandas darba vadīšanas ABC

Sākas:

26 augusts 2019 plkst. 18:30

Beidzas:

6 janvāris plkst. 21:30

Adrese:

Raiņa bulvāris 25 Rīga, Rīga 1006 Latvia

Pasākuma apraksts

Komandas darba vadīšanas ABC- neformālā izglītības programma

Izglītības programmas -‘‘Komandas darba vadīšanas ABC" mērķis ir sekmēt izglītojamā spējas sadarboties, organizēt un vadīt komandas darbu.

Izglītības programmas uzdevumi ir attīstīt izglītojamā prasmes veidot adekvātu pašvērtējumu komandas darba aspektā, veidot komandu atbilstoši izvirzītajam mērķim. Plānot un organizēt komandas darbu, orientējoties uz mērķi (sasniedzamajiem rezultātiem).Vadīt komandas darbu, konstruktīvi sadarboties un komunicēt komandā, spēt risināt problēmas komandā un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros nodrošināt efektīvu laika un informācijas aprites vadību komandā.

Kursa saturs:

 • Pašvērtēšanas process.
 • Komandas veidošana.
 • Plānošana kā komandas vadīšanas pamatfunkcija.
 • Organizēšanas funkcija.
 • Komunikācija un informācija komandā.
 • Komandas vadīšana.
 • Psiholoģiskais klimats komandā.
 • Lēmumu pieņemšana.
 • Informācijas aprite.
 • Sanāksmju organizēšana.

Pasākuma lektors

Adrese:

Raiņa bulvāris 25 Rīga, Rīga 1006 Latvia