fbpx

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) saņēmusi rekordlielu programmu pieteikumu skaitu pieaugušo izglītības  projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" (Mācības pieaugušajiem) ceturtajā kārtā. 

Šos kursus var apgūt ikviens vismaz 25 gadus vecs strādājošais vai pašnodarbinātais ES un VIAA projekta ietvaros var paaugstināt savu profesionālo līmeni vai iegūt jaunas zināšanas, maksājot tikai 10% no kursu maksas, jo pārējos 90% sedz ES fondi. Tiesa, ar ES fondu finansējumu apgūt kādu no programmām var tikai vienu reizi.

Pieteikumus bija iesniegušas vairāk nekā 90 izglītības iestādes (t.sk. “MC Alfa – mācību centrs"), piedāvājot teju 1000 izglītības programmas.  Izsludinot pieteikšanos, ceturtajā kārtā apstiprināto mācību programmu saraksts ir pieejams publiski mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

“MC Alfa – mācību centrs" jau informēja, ka ceturtajā kārtā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs, kurās mācības tiks piedāvātas pirmo reizi. Tāpat kā līdz šim mācībām maijā varēs pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā. Mūsu mācību centrs, kā ierasts, plāno piedāvāt “MS Excel", digitālo mārketingu un “Google Ads", kā arī mūžizglītības ietvaros tiks piedāvātas arī digitālo vispārējo prasmju programmas, kur iekļautas tēmas par interneta lietošanu un drošību. 

Šoreiz pieteikšanās iespējama tikai elektroniski, izmantojot vienoto pieteikšanās sistēmu, proti, pieslēgties varēs, izmantojot savu internetbanku. Tas paātrinās gan pašu pieteikšanos, gan datu pārbaudes procesu, tādējādi arī mācības tiks uzsāktas krietni ātrāk nekā iepriekšējās kārtās. 

Informējam, ka pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):
– Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai
– kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.

Kursanti, kuri bija pieteikušies kādā no iepriekšējām kārtām, mācības uzsāka, taču jebkādu iemeslu dēļ tās nepabeidza, atkārtoti varēs pieteikties tikai pēc gada (saskaņā  ar izmaiņām projekta īstenošanas noteikumos). Šis ierobežojums neattiecas uz tiem strādājošajiem, kuri pieteicās, bet mācības neuzsāka. 

MĀCĪBĀS PIEAUGUŠAJIEM IESAISTĪJUŠIES JAU VAIRĀK NEKĀ 17 000 STRĀDĀJOŠO

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kuru rezultātā mācības pieaugušajiem uzsākuši 17 191 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 11  tūkstoši izglītošanos jau pabeiguši. Latvijas darbaspēks ir gatavs mācīties mūža garumā, par ko liecina fakts, ka 31% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, kas ir projekta prioritārā mērķauditorija, 20% – vecumā virs 50 gadiem. Statistika par mācību dalībniekiem 1. un 2. kārtā liecina, ka 59% izglītības ieguvēju ir vīrieši, savukārt puse no visiem mācību dalībniekiem ir ar pamata, vidējo vai profesionālo izglītību.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īsteno VIAA, lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.