fbpx

Sākot ar 18. septembri Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros norisināsies divu dienu semināri ārstniecības personām, sociālajā jomā strādājošajiem un mākslas terapeitiem. 
 
Semināri ieplānoti no 18. septembra līdz nākamā gadā 17. aprīlim un tiks aizvadīti desmit pilsētās visā Latvijā – Liepājā, Jelgavā, Jēkabpilī, Valmierā, Madonā, Daugavpilī, Rīgā, Rēzeknē, Limbažos un Kuldīgā. 

Semināriem būs divas tēmas:  
1) “Mans klients/mans pacients – izaicinājumi darbā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem” (sīkāka informācija)
2)  “Bērna un pilngadīgas personas ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem ģimenes locekļu psihoemocionālais raksturojums – aizliegtās skumjas” (sīkāka informācija

Semināru ilgums būs 16 akadēmiskās stundas – gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības būs pa astoņām stundām. Apmācību mērķauditorija ir ārsti, ārstu palīgi, māsas, funkcionālie speciālisti jeb mākslas terapeiti, sociālajā jomā strādājošie, tostarp sociālo dienestu un nevalstiskā sektora darbinieki. Izmantojiet iespēju papildināt savas zināšanas. Apmācības veiks nozares profesionāļi. 

Sīkāka informācija to norises vietām un datumiem, kā reģistrēšanās anketa pieejama ŠEIT!