fbpx

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības centrs “MC Alfa – mācību centrs" aicina interesentus pieteikties apmācībām programmā “Bērnu aprūpes pamati" (auklīšu apmācība), kas sāksies 23. martā un noslēgsies 6. aprīlī. 

Kursu gaitā tiks uzlabotas un attīstītas saskarsmes prasmes ar bērniem, tiks iegūta informācija par sanitārijas un higiēnas jautājumiem, bērna dienas režīma plānošanu,  bērna attīstības vecumposmu psiholoģiju, kā arī uzzināsiet, kā rīkoties, lai nodrošinātu bērnu drošību un mācētu sniegt pirmo palīdzību, izprast mediācijas būtību bērnu audzināšanas procesā.

Lai apgūtu kursu, nepieciešama pamatizglītība. Apmācības ilgums – 40 akadēmiskās stundas, no kurām teorijas apguvei tiks veltītas 19, bet praktiskajām apmācībām – 21 stunda. Mācības notiks divas reizes nedēļā – sestdienās un svētdienās.

Apmācības pabeidzot tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Mācību maksa: 80 eiro.

Apmācību procesā jūs iegūsiet zināšanas un prasmes par :
· bērnu vecumposmiem, to atšķirībām, krīzes posmiem un bērnu aprūpi:
· bērnu fizisko, psihisko un emocionālo attīstību;
· bērnu pašapkalpošanās iemaņu apguves veidošanu;
· darba un personīgās higiēnas noteikumiem telpām, aprīkojumam, inventāram, apģērbam, veļai un rotaļlietām;
· pirmās palīdzības sniegšanu bērniem dažādās situācijās;
· bērnu dienas režīma plānošanu;
· veiksmīgas saskarsmes ar bērniem veidošanu.

Informāciju par līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam meklē
ŠEIT!

Piesakies
:
tālrunis: 25991222
e-pasts: info@mcalfa.lv.