fbpx

Piedāvājam apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, kas  ir saskaņotas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Latvijas Republikā pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 11. septembra Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību Nr. 569.

Tajos teikts, ka pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi, kuru veic triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām un plāno to sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā pedagogs veic pedagoģisko darbību.

Izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs” piedāvā apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas ir saskaņotas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Pēc mācību programmas pilnīgas apguves mācību dalībniekiem tiek izsniegts sertifikāts par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Programmas  tiek realizētas grupām  pēc pieprasījuma gan Rīgā klātienē  gan tālmācībā.