Neformālās izglītības ieguve un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība ar kuponu metodi

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001
Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.
Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.
Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!
Bezdarbniekam un darba meklētājam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apguvei.
Apmācību laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta stipendija 5.00 Euro apmērā par mācību dienu.

decembris 2019

SvePirOtrTreCetPieSes
1

2

 • 67K Angļu valoda bez…

 • Dtorzinības bez prie…

 • Angļu valoda bez pri…

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

3

 • 67K Angļu valoda bez…

 • Dtorzinības bez prie…

 • Angļu valoda bez pri…

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

4

 • 67K Angļu valoda bez…

 • Dtorzinības bez prie…

 • Angļu valoda bez pri…

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

5

 • 67K Angļu valoda bez…

 • Dtorzinības bez prie…

 • Angļu valoda bez pri…

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

6

 • 67K Angļu valoda bez…

 • Dtorzinības bez prie…

 • Angļu valoda bez pri…

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

7

8

9

 • 67K Angļu valoda bez…

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

 • Angļu valoda bez pri…

 • Dtorzinības bez prie…

10

 • 67K Angļu valoda bez…

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

 • Angļu valoda bez pri…

 • Dtorzinības bez prie…

11

 • 67K Angļu valoda bez…

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

 • Angļu valoda bez pri…

 • Dtorzinības bez prie…

12

 • 67K Angļu valoda bez…

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

 • Angļu valoda bez pri…

 • Dtorzinības bez prie…

13

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

 • Angļu valoda bez pri…

 • Dtorzinības bez prie…

14

15

16

 • Dtorzinības ar priek…

 • 91K Vācu valoda bez …

 • Angļu valoda bez pri…

17

 • Dtorzinības ar priek…

 • Angļu valoda bez pri…

18

 • Dtorzinības ar priek…

 • Angļu valoda bez pri…

19

 • Dtorzinības ar priek…

 • Angļu valoda bez pri…

20

 • Dtorzinības ar priek…

21

22

23

 • Dtorzinības ar priek…

24

25

26

27

28

29

30

31