Neformālās izglītības ieguve un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība ar kuponu metodi

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001
Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.
Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.
Ja bezdarbnieks/darba meklētājs bez attaisnojošiem iemesliem pārtrauc dalību apmācībā bezdarbniekam/darba meklētājam ir pienākums atlīdzināt NVA visu apmācības laikā saņemto stipendiju un apmācībām izlietoto mācību maksu!
Bezdarbniekam un darba meklētājam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apguvei.
Apmācību laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta stipendija 5.00 Euro apmērā par mācību dienu.

aprīlis 2020

PirOtrTreCetPieSesSve
1

 • 101K Datorzinības ar…

 • 100K Datorzinības be…

 • 100K Datorzinības be…

 • 71K Angļu valodas (a…

 • 3aK valsts valodas a…

 • 2aK Valsts valoda, a…

2

 • 101K Datorzinības ar…

 • 100K Datorzinības be…

 • 100K Datorzinības be…

 • 2aK Valsts valoda, a…

 • 71K Angļu valodas (a…

 • 3aK valsts valodas a…

 • 2aK Valsts valoda, a…

3

 • 101K Datorzinības ar…

 • 100K Datorzinības be…

 • 100K Datorzinības be…

 • 2aK Valsts valoda, a…

 • 71K Angļu valodas (a…

 • 3aK valsts valodas a…

 • 2aK Valsts valoda, a…

4

5

6

 • 101K Datorzinības ar…

 • 100K Datorzinības be…

 • 100K Datorzinības be…

 • 2aK Valsts valoda, a…

 • 3aK valsts valodas a…

 • 2aK Valsts valoda, a…

7

 • 101K Datorzinības ar…

 • 100K Datorzinības be…

 • 100K Datorzinības be…

 • 2aK Valsts valoda, a…

 • 3aK valsts valodas a…

 • 2aK Valsts valoda, a…

8

 • 101K Datorzinības ar…

 • 100K Datorzinības be…

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

 • 2aK Valsts valoda, a…

9

 • 100K Datorzinības be…

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

10

11

12

13

14

 • 100K Datorzinības be…

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

15

 • 100K Datorzinības be…

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

16

 • 100K Datorzinības be…

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

17

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

18

19

20

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

21

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

22

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

23

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

24

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

25

26

27

 • 100K Datorzinības be…

 • 3aK valsts valodas a…

28

 • 100K Datorzinības be…

29

 • 100K Datorzinības be…

30

 • 100K Datorzinības be…