fbpx

Šī gada laikā – no maija līdz novembrim –  “MC Alfa – mācību centrs" vadīs grupu supervīzijas Rīgā, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī. Supervīzijas tiks nodrošinātas Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kā arī Valsts probācijas dienesta darbiniekiem. 

Daugavpilī supervīzijas tiks nodrošinātas Ieslodzījuma vietu pārvaldes psihologiem, kas strādās divās grupās. Plānotais grupu lielums – 6 līdz 10 dalībnieki. Pakalpojumu sniegs vismaz viens speciālists: psihologs – pārraugs.

Pārējās trijās pilsētās – Rīgā, Jelgavā un Liepājā – supervīzijas tiks nodrošinātas Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, izņemot resocializācijas darbiniekus. Rīgā plānotas divas grupas (attiecīgi, ar 8 un 9 dalībniekiem), savukārt Jelgavā un Liepājā – pa vienai – ar, attiecīgi, 9 un 7 dalībniekiem. Supervīzijās piedalīsies reģiona teritoriālo struktūrvienību un nodaļu vadītāji. Pakalpojumu sniegs vismaz viens speciālists – psihologs vai psihoterapeits vai supervizors.

Supervīziju sesiju mērķis būs pilnveidot nodarbināto profesionālo kompetenci, lai paaugstinātu viņu darba kvalitāti, uzlabojot saskarsmes prasmes ar klientiem un kolēģiem, analizējot esošās metodes darbā ar klientu, kā arī apgūstot jaunas metodes un pieejas darbam ar klientu. Tāpat supervīziju mērķis būs mazināt izdegšanas risku.

Grupu supervīzijas sāksies maijā un noslēgsies decembrī. Šajā periodā supervīzijas notiks piecas reizes Valsts probācijas dienesta darbiniekiem (Rīgā, Jelgavā, Liepājā) un sešas reizes Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem (Daugavpilī).

Mentore: Inga Lubāne – ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā (Latvijas Universitāte), bāzes līmeni eksistenciālajā psihoterapijā (Viļņas Humānistiskās un eksistenciālās psihoterapijas institūts). 

Grupu supervīzijas norisinās sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu Eiropas Sociālā fonda projekta “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana ietvaros". 

UZZIŅAI: Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.