fbpx

Profesionālās tālākizglītības un izglītības pilnveides iestādē “MC Alfa – mācību centrs"  Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projekta ietvaros vēl joprojām turpinās apmācības dažādās programmās, tai skaitā “MS Excel" četros līmeņos.

Sīkāka informācija par VIAA projektu lasāma ŠEIT.

Šobrīd nokomplektētas 15 grupas:
0. līmenī (iesācēji) – 3 grupas
1. līmenī (ar priekšzināšanām) – 5 grupas
2. līmenī (lietpratēji) – 4 grupas
3. līmenī (augstākais līmenis) – 3 grupas

Līdz šim apgūtās tēmas:
0. līmenis
– Vispārīgas ziņas par darbu ar MS Excel;
– Datu ievade, dzēšana, rediģēšana
– Informācijas izdrukāšana
– Tabulu veidošana un datu formatēšana
– Diagrammu veidošana, noformēšana
– un iesākts apgūt formulu veidošanu.

1.līmenis:
Ātrākā tempā atkārtotas 0.līmeņa tēmas, kā arī apgūti dažādi papildus rīki ikdienas darba atvieglošanai
kā arī centīgi tiek apgūtas dažādas funkcijas un ar to veidošanu noderīgi rīki:
– Nosaukuma piešķiršana, rediģēšana šūnai un šūnu apgabalam (define name).
– Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai
– Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmantošana (Round).
– Funkciju izmantošana šūnu skaita noteikšanai (Count).
– Teksta funkcijas izmantošana
– Datuma un laika funkciju izmantošana (pamācību par šo tēmu jūs sīkāk varat lasīt šeit: Lailas padomi: MS Excel datuma funkcijas)

2.līmenis
Šajā līmenī studējošie jau ikdienā regulāri izmanto Excel, tāpēc ir jāapgūst lietas, kas vēl vairāk var atvieglot ikdienas darbu ar datiem, to analīzi.
– Datu tabulas vizuāla normēšana vieglākai datu uztverei
– Iepriekš definētiem kritērijiem atbilstošu datu izcelšana datu tabulā
– Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas

Kā arī, protams, funkcijas:
– Nosaukuma piešķiršana, rediģēšana šūnai un šūnu apgabalam
– Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai
– Šūnu skaita noteikšanas, skaitļu noapaļošanas funkcijas
– Teksta, datuma un laika funkciju izmantošana
– Loģisko funkciju veidošana, saliktās funkcijas
– Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana (Vlookup, Hlookup, Index)

Kā uzsver mācību centra direktore Laila Uzule, šīs ir tās lietas, kuras būtu jāzina katram biroja darbiniekam, tāpēc arī paši bieži ikdienā izmantojam šīs funkcijas un citas Excel piedāvātās iespējas.

3.līmenis
Ekspertu līmenī mācās kursanti, kuri jau ikdienas darbā izmanto padziļinātās Excel iespējas, bet ir atnākuši pie mums mācīties, lai uzzinātu par vēl vairāk Excel piedāvātajām iespējām. Tāpēc šobrīd jau ir atkārtojuši par bāzes funkcijām (ko pamatā apgūst 2.līmenī), kā arī apgūst citas funkcijas:
– Informācijas (atsauču) funkcijas
– Finanšu funkcijas
– Statistikas funkcijas

Priecājamies par līdz šim dzirdētajām pozitīvajām atsauksmēs par apgūto un pasniedzēju pacietīgo darbu. Izturību kursantiem un pasniedzējiem, jo vēl ir ejams garš ceļš līdz uzvarošajam noslēgumam.