fbpx

“MC Alfa – mācību centrs" augustā realizēja trīs projektus- Pedagogu pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumu, aktivitātes sadarbībā ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centru , kā arī nodrošinot kursu telpu nomu un Latviešu valodas aģentūrai

Pedagogu pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākuma organizēšana tika realizēta Rīgas, Kurzemes un Latgales reģionos. Katrā no reģioniem pasākumi  norisinājās piecas dienas no 19. līdz 23.augustam, ietverot lekcijas, praktiskas nodarbības, radošus pasākumus un rezultātu prezentēšanu. Pasākuma mērķis bija veicināt mazākumtautību izglītības programmu un pedagogu, kuri īsteno programmas ar latviešu mācībvalodu, sadarbības iespējas, pilnveidojot skolotāju prasmes atbilstoši kompetencēs balstītam mācību saturam. 

Apmācību, kas paredzētas Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra meitenēm, zēniem un personām ar garīga rakstura traucējumiem par reproduktīvās veselības un personīgās higiēnas jautājumiem, mērķis bija sniegt informāciju par personisko higiēnu, attīstību, seksuāli transmisīvu slimību riska faktoriem, kā arī attiecību veidošanu un kontracepcijas veidiem. Kopumā paredzētas 99 nodarbības, kas sadalītas pa cikliem, kurā ciklā realizējot trīs nodarbības. 

Savukārt Latviešu valodas aģentūru mūsu mācību centrs nodrošināja ar telpām un tehnisko aprīkojumu pedagogu profesionālās pilnveides kursiem. Ar telpām aģentūra, atbilstoši līgumam, tika nodrošināta kā Rīgas plānošanas reģionā (Rīgā un Jūrmalā), tā arī Zemgalē (Jelgava, Jēkabpils, novadu centri un pārējā teritorija), Vidzemē (Valmiera, novadu centri), Latgalē (Daugavpils, Rēzekne, novadu centri) un Kurzemē (Liepāja, Ventspils, novadu centri).