Mākoņtehnoloģiju izmantošana darba un ikdienas vajadzībām

Mācības tiek plānotas TIEŠSAISTĒ!

PIETEIKŠANĀS TIKAI LĪDZ 3. MAIJAM!

Mākoņtehnoloģiju izmantošana darba un ikdienas vajadzībām


PIETEIKTIES

TAVS maksājums tikai 56,23 – Eur*  par visu mācību kursu

Kopējā mācību maksa: 563, –  Eur

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma:  160 ak. st.

Teorija: 60 ak. st.  

Praktiskie darbi: 100 ak. st. 

  • Digitālās tehnoloģijas
  • Mākoņtehnoloģiju iespējas un  piedāvātie risinājumi( Dropbox, Microsoft OneDrive Bezmaksas mākoņkrātuve Google Drive, iCloud)
  • Efektīva darba palīgrīki (Laika plānošanas rīki, dokumenta sagataves un paraugi, komandu darba un projekta vadības rīki)
  • Komunikācijas un saziņas tehnoloģiskie risinājumi (Zoom; MS Teams; Google Meet, Duo; Discord; Whatsapp; Trello; Asana u.c)
  • Noslēguma pārbaudījums

Digitālo kompetenču (DigComp) līmenis nepieciešams 2 pamatlīmenis. 

Lai pieteiktos programmai ir nepieciešama pamatizglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama ATTĀLINĀTI.
Tiek plānotas izmaiņas MK noteikumos Nr. 111., 4.3.9. punktā.

Mākoņtehnoloģiju izmantošana darba un ikdienas vajadzībām (klātienē).

PIETEIKTIES

  • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 9.kārtu:

    E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
    Par visām programmām: (+371) 20016323


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 9.KĀRTĀ