fbpx

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi mācību programmu pieteikšanu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ceturtajai kārtai, kuru plānots izsludināt šī gada maijā, informē VIAA. 

Izglītības iestādes līdz 2019. gada 12. aprīlim var pieteikt mācību programmas 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs, kas tiks piedāvātas pirmo reizi. To vidū ir tādas kompetences kā valodas, digitālās, uzņēmējdarbības un ilgtspējas kompetence, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence, kultūras izpratne un izpausme, personīgā, sociālā un mācīšanās kompetence, kā arī integrētās kompetences.

Sīkāka informācija par programmām tiks publiskota vēlāk, taču “MC Alfa – mācību centrs", kā ierasts, plāno piedāvāt “MS Excel", digitālo mārketingu un “Google Ads", kā arī mūžizglītības ietvaros tiks piedāvātas arī digitālo vispārējo prasmju programmas, kur iekļautas tēmas par interneta lietošanu un drošību. 

Šoreiz pieteikšanās būs iespējama tikai elektroniski, izmantojot vienoto pieteikšanās sistēmu, proti, pieslēgties varēs, izmantojot savu internetbanku. Tas paātrinās gan pašu pieteikšanos, gan datu pārbaudes procesu, tādējādi arī mācības tiks uzsāktas krietni ātrāk nekā iepriekšējās kārtās. 

Kursanti, kuri bija pieteikušies kādā no iepriekšējām kārtām, mācības uzsāka, taču jebkādu iemeslu dēļ tās nepabeidza, atkārtoti varēs pieteikties tikai pēc gada (saskaņā  ar izmaiņām projekta īstenošanas noteikumos). Šis ierobežojums neattiecas uz tiem strādājošajiem, kuri pieteicās, bet mācības neuzsāka. 

MĀCĪBĀS PIEAUGUŠAJIEM IESAISTĪJUŠIES JAU VAIRĀK NEKĀ 17 000 STRĀDĀJOŠO

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kuru rezultātā mācības pieaugušajiem uzsākuši 17 191 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 11  tūkstoši izglītošanos jau pabeiguši. Latvijas darbaspēks ir gatavs mācīties mūža garumā, par ko liecina fakts, ka 31% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, kas ir projekta prioritārā mērķauditorija, 20% – vecumā virs 50 gadiem. Statistika par mācību dalībniekiem 1. un 2. kārtā liecina, ka 59% izglītības ieguvēju ir vīrieši, savukārt puse no visiem mācību dalībniekiem ir ar pamata, vidējo vai profesionālo izglītību.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" īsteno VIAA, lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci un laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.