Mācības pieaugušajiem -Attālināto mācību kārtas mācības

Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001

Personām iespēja izvēlēties moduļu kopu, kur iekļauti vairāki moduļi vai konkrētu atsevišķu moduli.

Kursu maksu 90% sedz Eiropas Sociālais fonds (ESF), 10% – līdzmaksājumu veic persona.
Šajā kārtā var mācīties atkārtoti, ja esi mācījies iepriekš !!!

Izglītības programmu(moduļu) piedāvājums