ESF projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001
Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta mērķa grupa:

Strādājošie iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”izpratnē.

Pieteikšanās:

 • 2018. gada 15. augustā ir izsludināta trešā pieteikšanās kārta, kurā mācībām var pieteikties līdz 2018. gada 17. septembrim (ieskaitot);
 • pieteikšanās notiek izvēlētajā izglītības iestādē kādā no šiem veidiem:
  • iesniedzot mācību pieteikumu klātienē;
  • nosūtot pieteikumu e-pastā, kura pielikumā ir ieskenēts vai nofotografēts rokrakstā parakstīts dokuments**;
  • nosūtot e-pastā mācību pieteikumu, kas parakstīts ar e-parakstu (edoc).

** pieteikuma oriģinālu lūdzam saglabāt, tas būs jāuzrāda, slēdzot mācību līgumu.