fbpx

Rūta Liepiņa

  • mc.alfaskola@gmail.com
  • +(371) 25991222
  • www.mcalfa.lv
  • Raiņa bulvāris 25, Rīga, LV-1050

Rūta Liepiņa

Latviešu valodas pasniedzēja ar lielu darba pieredzi pieaugušo apmācībā. Pasniedz 2aK- Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim un 3aK- Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim.
0 Kursi
NAN Novērtējums

Vispārīga informācija

2005. g. Latviešu valodas apguves Valsts aģentūra (latviešu valodas kā otrās valodas mācīšanas metodikas kursi).

Programma saskaņota ar LR Izglītības un zinātnes ministriju (saskaņojuma Nr. 0394)

2002. g. LU Ekonomikas un vadības fakultāte. Sociālo zinātņu maģistra grāds Sabiedrības vadībā

1974. g. LU diploms ar izcilību.

1992. – 2012. g. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA):

  • Studiju programmas direktore,
  • Docente Valodniecības nozarē, lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Latviešu valodas un literatūras skolotājas darba pieredze mazākumtautību skolā:

  • Tehnokomerciālā koledža;
  • Lomonosova ģimnāzija.

Latviešu valodas pasniedzēja mācību centros sadarbībā ar NVA.

Latviešu valodas pasniedzējas darba pieredze grupās un individuāli.

Saistītie kursi