fbpx

Rīgas domes Izglītības sporta un kultūras departamenta (RD IKSD) projektā “Latviešu valoda Rīgai"  noslēgumam tuvojas apmācības, kurās rīdzinieki mūsu mācību centrā varēja apgūt latviešu valodu četros līmeņos – A1, A2, B1 un B2.

Pavasara apmācību ciklā tika nokomplektētas četras grupas. Apmācību noslēgums kursiem, kuri sākās februāra beigās, plānots 16. jūnijā.

Svarīga informācija: kursu dalībniekiem ir iespēja pieteikties valsts valodas zināšanu pārbaudei, ko organizē Valsts valodas satura centrs. Ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāsamaksā valsts nodeva (14.23 eiro). Eksāmena izdevumus apmaksā pats kursants. 

Valsts valodas prasmju pārbaudes notiek Rīgā, Visvalža ielā 9 (Rīgas 15. vidusskolā). Reģistrēties pārbaudei personīgi var Rīgā, Vaļņu ielā 2, VISC Informācijas centrā (1. stāvā) no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10:00 līdz 16:00 (pusdienu pārtraukums 12:30 – 13:00). 

Valsts izglītības satura centrs informē, ka gatavojoties Valsts valodas prasmes pārbaudei, var izmantot materiālus internetā.

VISC vietnē:
http://www.visc.gov.lv/valval/programma.shtml 

Latviešu valodas aģentūras vietnē:
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2
http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/

Rīgas domes Izglītības sporta un kultūras departamenta projektā “Latviešu valoda Rīgai"  paredzēts arī rudens apmācību cikls, kas norisināsies no 26. jūlija līdz 15.novembrim. Daudzi studenti, kas piedalās pavasara ciklā, izvēlas apmācības turpināt arī rudenī. Šobrīd “MC Alfa – mācību centrs" sazinās ar tiem interesentiem, kas bija pieteikušies pavasara apmācībām, taču neuzsāka tās vietu trūkuma dēļ. 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.