fbpx

No šī gada 5. aprīļa līdz 14.jūnijam, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, mūsu mācību centrā norisinājās projekts “Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem".

Projektā tika nokomplektētas četras mācību grupas ar 61 apmācāmo – trīs grupas ar 15 personām, viena grupa ar 16 personām.

Visa posma laikā apmācāmajiem tika doti uzdevumi lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšanai, kas kursantiem ļāva īsā laika posmā apgūt plašu latviešu valodas zināšanu un jautājumu loku, kas palīdzēs turpmāk integrēties apkārtējā vidē un dos iespēju īstenot sevi labāk apmaksātā darbā. 

Gala eksāmenu nokārtoja 40 kursanti – A1 līmeni ieguva 13 kursanti, A2 līmeni – 11, B1 līmeni – 9, bet B2 līmeni – 7 kursanti. Visiem kursantiem, kuri pabeidza kursu un nokārtoja gala pārbaudes darbu, tika izsniegtas apliecības ar norādi par iegūto līmeni.

Dažādu iemeslu dēļ šoreiz bija arī liels atskaitīto personu skaits –  21 apmācāmais.  Lielākā daļa no tiem – personisku apsvērumu dēļ.

Kursu beigās kursantiem tika izsniegtas anonīmas anketas, kurās bija iespēja izteikt savas domas par kursiem un pasniedzējiem. Apmācāmie ļoti augstu novērtēja “MC Alfa – mācību centrs" pasniedzējus, kā arī mācību procesu. 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.