Neformālā Izglītība - Latviešu valoda , Angļu valoda un Datorzinības

Neformālā apmācība paredzēta izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu viņu konkurētspēju darba tirgū.
Apmācības ilgums ir no 60 līdz 159 stundām atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.
Neformālās apmācības programmas apgūst klātienē.

Latviešu valoda (A1-C2)

Pieteikums kursiem pēc kuponu metodes