ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Iepirkuma identifikācijas numurs NVA 2018/21/1_ESF

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ir vērsti bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū.

Lietišķo attiecību kultūra un sarunu vadīšana

1. nodarbība

Lietišķās komunikācijas etiķetes pamatprincipi

2. nodarbība

Līdztiesības pamatprincipu un ētisko aspektu ievērošana darba vidē

3. nodarbība

Emocionālās inteliģences jēdziens, tā nozīme saskarsmē

4. nodarbība

Kultūru atšķirību faktors lietišķajā komunikācijā un darba vidē

Domstarpību un konfliktu risināšana lietišķajā vidē

5. nodarbība

Verbālās komunikācijas būtība un struktūra; runātāja un klausītāja mijiedarbība; runas tehnikas un klausīšanās veidi

Neverbālās komunikācijas būtība un struktūra: acu kontakts un sejas izteiksme; žesti un ķermeņa poza, vizuālais tēls

Veselības veicināšana un stresa mazināšana

1. nodarbība

Veselība un to ietekmējošie faktori.

2. nodarbība

Indivīda uzvedības modelis, ko nosaka sociāli kultūrvēsturiski faktori un indivīda rakstura īpašības.

3. nodarbība

Veselīga dzīvesveida uzturēšanas nosacījumu (veselīgs uzturs, fiziskas aktivitātes, kaitīgu ieradumu izskaušana, atkarību prevencija, pozitīva domāšana u.c.)

4. nodarbība

Pašizziņas un pašvērtējuma nozīme veselībai labvēlīgas uzvedības īstenošanā. Veselību ietekmējošo paradumu veidošanās.

5. nodarbība

Garīgā pārslodze, fiziskās un psihiskās veselības savstarpējā saistība.

Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā apmācība (95.kods)

1. nodarbība

PA 1- Vadītājs – uzņēmuma pārstāvis: Kravu pārvadājumu saimnieciskā nozīme Vadītāja sabiedriskā ietekme uz uzņēmuma autoritāti Vadītājs policijas kontroles situācijā Vadītāja rīcība cīņā pret nelegālo imigrāciju un kravu zādzību mazināšanu Vadītāja rīcība zaudējumu mazināšanā satiksmes negadījumā Vadītājs un apdrošināšanas gadījuma regulēšanas principi Vadītāja darba slodzes ietekme uz viņa veselību.

2. nodarbība

PA 2- Kinemātiskā ķēde – videi draudzīga braukšana: Informācija par kravas transportlīdzekļu tehniku un tās iespējām to izmantošanai optimālam degvielas patēriņam Enerģija un dabas aizsardzība, informācija par ekonomisku, enerģiju taupošu un dabai draudzīgu braukšanas stilu Pretestības spēku iedarbes pārvarēšana TA – saimnieciskums un videi draudzīga attieksme Eko braukšanas nosacījumi Izplūdes gāzu apstrāde Alternatīvās degvielas

3. nodarbība

PA 3- Darba un atpūtas laiki un tiesību akti, digitālais tahogrāfs: Autotransporta sociālā vide un to reglamentējošie normatīvie akti Darba un atpūtas laiki, to kontrole Otrās paaudzes digitālie tahogrāfi Manuālā datu ievade Braukšanas ar prāmjiem reģistrēšana Vairāku ekipāžas locekļu darbs, transportlīdzekļa vadīšanas pārņemšana ceļā Muitas prasības vadītājam, maksas ceļi un robežu šķērsošana

4. nodarbība

PA 4- Kravas izvietošana un nostiprināšana: Normatīvie akti un atbildība kravu pārvadājumos ceļu satiksmē Spēki kravu pārvadāšanā Transportlīdzekļu kravas telpa, kravas izvietošanas plāns Kravu nostiprināšanas līdzekļi Kravu nostiprināšanas veidi Aprēķini kravu nostiprināšanai Dažādu kravu veidu nostiprināšanas paņēmieni

5. nodarbība

PA 5- Drošības tehnika, pasākumi un satiksmes drošība: Prasības satiksmes drošībai starptautiskos kravu pārvadājumos un braukšana tuneļos Bīstamās situācijas autovadītāja ikdienas darbā Iespēja identificēt iepriekšējo bīstamību un izvairīties no bīstamām situācijām ceļu satiksmē Transportlīdzekļa iekšējās, ārējās un kravas telemātikas sistēmas, to darbības principi un vadība Vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma ADR kravu pārvadājumi, kravu pārvadājumi cisternās Darba drošība ar maināmām kravas telpām

Konkurētspēu paagstināšanas pasāķumi īstenojami pēc Nodarbinātības valsts pieprasījuma sekojošās pilsētās:
Aizkraukle, Bauska, Cēsis, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Krāslava, Liepāja, Limbaži, Ludza, Ogre, Preiļi, Sigulda, Talsi, Valka, Valmiera, Balvi, Ventspils.

Par aktuālo kursu grafiku lūdzam sazināties ar attiecīgo filiāli.