fbpx

Septembra vidū “MC Alfa – mācību centrs" noslēgsies otrās kārtas apmācības programmā “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā".

Apmācības tika uzsāktas 29. jūnijā un trīs mēnešu garo programmu turpina 32 izglītojamie, kuri sadalīti četrās grupās pa astoņiem dalībniekiem katrā. Programma “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā"
  noslēgsies 16. septembrī ar svinīgu apliecību izsniegšanu pēdējai no četrām grupām.

Programmas garums
  – 48 akadēmiskās stundas, no kurām astoņās izglītojamie apgūst sanitāriju un higiēnu, savukārt 40 stundas ir praktiskās nodarbības.

Programmā “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā" mācības jau ir noslēgušās augusta beigās. Šo programmu pabeidza seši dalībnieki.

Programmas “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā", kā arī “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā" norit Eiropas Savienības (ES) un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros.

Līdz 17. septembrim var pieteikties ES un VIAA projekta trešās kārtas kursiem, audzēkņiem maksājot vien 10% no mācību maksas, jo pārējos 90% sedz ES fondi. Ielūkojies “MC Alfa – mācību centrs" piedāvātajās programmās.

#ESfondi, #MacibasPieaugusajiem, #MCAlfa, #Konditori