Ikdienas mobilo aplikāciju lietošana darba vajadzībām (iesācējiem)

PIETEIKŠANĀS TIKAI LĪDZ 3. MAIJAM!

Ikdienas mobilo aplikāciju lietošana darba vajadzībām (iesācējiem)


PIESAKIES

TAVS maksājums tikai 56,23 – Eur*  par visu mācību kursu

Kopējā mācību maksa: 563, –  Eur

*Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālās pilnveides izglītības programma:  160 ak. st.

Teorija: 50 ak. st.

Praktiskie darbi: 110 ak. st. 

 • Datu drošība
 • Psiholoģisko barjeru pārvarēšana
 • Saziņas rīki
 • Aplikāciju lietojamība
 • Mākoņpakalpojumi
 • Noslēguma pārbaudījums

Digitālo kompetenču (DigComp) līmenis nepieciešams pamatlīmenis. 

Lai pieteiktos programmai ir nepieciešama pamatizglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma īstenojama KLĀTIENĒ, Aspazijas bulvārī 32, Rīgā
Tiek plānotas izmaiņas MK noteikumos Nr. 111., 4.3.9. punktā.

Ikdienas mobilo aplikāciju lietošana darba vajadzībām (iesācējiem), Rīgā

PIETEIKTIES

 • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 9.kārtu:

  E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
  Par visām programmām: (+371) 20016323


VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 9.KĀRTĀ