Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem

Aicinām visus interesentus pieslēgties semināram.

Būs iespēja uzdot jautājumus programmu pedagogiem un mācību centra administrācijai.

Nenokavē, piesakies!
Lai reģistrētos dalībai, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu: https://ej.uz/mcalfa-seminars1

Uz jautājumiem atbildēs Izglītības iestāde “MC Alfa – mācību centrs” direktore Laila Uzule un programmas pedagogi.

Kontaktinformācija:

Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 6.kārtu:
E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
Par visām programmām: +(371) 20364439

ESF PROJEKTS
«NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE»

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001