fbpx

“MC Alfa – mācību centrs" īstenojot Rīgas domes Labklājības departamenta Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!  pasākumus  aicina uz bezmaksas publisko lekciju  

Projekta ietvaros  paredzētā lekcijas tēma :

“Vecāku un bērnu savstarpējās attiecības/darba un ģimenes apvienošanas balanss"

Mūsdienu straujajā dzīves ritmā ir būtiski atrast līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi. Tieši ģimene ir mūsu lielākais atbalsts ikdienā, bet labas attiecības ģimenē nereti veido arī panākumus citās dzīves jomās. Ģimene ir visas sabiedrības pamats, un tās stiprināšana un atbalstīšana ir sabiedrības veselības un labklājības priekšnoteikums, uzsver Rīgas domes Labklājības departaments.

Plašāk par projektu:

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām, Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, īstenojot vietēja mēroga, visaptverošus, sabiedrību piesaistošus un aktīvus fiziskās, garīgās un sociālās veselības veicināšanas pasākumus.

Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijas sabiedrības veselības jomā ir politikas īstenošana un vietējās plānošanas funkcijas. Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, Rīgas pilsētas pašvaldība attīsta dažādus veselības veicināšanas, sporta un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.

Rīgas domes noteikto veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sociālās palīdzības politiku Rīgā īsteno Rīgas domes Labklājības departaments. Departaments arī pilnveido pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpes un sociālās palīdzības apjomu un kvalitāti, nodrošina informācijas pieejamību par veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sociālās palīdzības apjomu un iespējām.

Šajā sadaļā Jūs variet iepazīties ar iedzīvotājiem noderīgiem un saistošiem normatīvajiem dokumentiem sabiedrības veselības nozarē, tai skaitā – kādi ir pašvaldībā pieejamie veselības veicināšanas un aprūpes pakalpojumi.

(Avots: http://www.veseligsridzinieks.lv/nozare;  )

(Avots:http://www.veseligsridzinieks.lv/projekts-mes-par-veseligu-rigu/ )

Plašāka informācija par projektu atrodama vietnē un www.veselsridzinieks.lv

Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!" ietvaros.