fbpx

Projektam var pieteikties iedzīvotāji, kuru deklarētā dīvesvieta ir Rīga un kuri nav Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekta konkursa “Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”  ietvaros tiek organizētas latviešu valodas mācības atbilstoši : A1, A2, B1 un B2 līmenim, veicinot kursantu valsts valodas prasmes līmeņa paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes pakāpi.

Pateicoties šim projektam latviešu valodas pratēju skaits pieaugs, Latvijas minoritāšu vidū sekmēs iedzīvotāju iekļaušanos pilsētas dzīvē un sabiedrības integrāciju uz latviešu valodas apguves pamata.

Latviešu valodas zināšanu apgūšana/pilnveidošana pozitīvi ietekmēs mazākumtautību pārstāvju sekmīgu karjeras veidošanu, neizbraucot no Latvijas.
Projekta ietvaros apmācītie kalpos kā paraugs tam, ka neilgā laikā ir iespējams uzlabot latviešu valodas zināšanas un tādējādi daudz veiksmīgāk sekot visiem sabiedriskās dzīves ekonomiskajiem, politiskajiem, kā arī kultūras notikumiem Rīgā un Latvijā.

Mācību programmu ietvaros kursanti tiks sagatavoti valsts valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā (VISC) atbilstoši 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” noteiktiem līmeņiem un pakāpēm – A1, A2, B1 un B2.

Projekta īstenošanas rezultātā izglītojamie spēs sekmīgi nokārtot (VISC) eksāmenu un saņemt valsts valodas prasmes apliecību.

Kursu beidzējiem, kuri pēc apmācības pabeigšanas vēlēsies kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi VISC, tiks sniegta informācija par VISC plānotājiem eksāmenu norises laikiem un vietām, pieteikšanās kārtību un izmaksām.

Pieteikšanās 2. kārtai no 15.07.2019. līdz 19.07.2019.

Kursiem var pieteikties klātienē, nākot uz Raiņa bulvāri 25, 522 kab. (5. Stāvs), no pl. 09:00-17:00,
līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un izziņu (var arī kopiju) par deklarēto dzīvesvietas adresi.

Papildu informācija par projektu  27787735