Aprūpētājs

Aprūpētājs

Izglītības procesa rezultātā sagatavot aprūpētāju – profesionālu sociālās aprūpes darbinieku, kurš spēs palīdzēt personām, kuras pašas – vecuma vai veselības stāvokļa dēļ, to nespēj vai ir grūtības sevi aprūpēt, nodrošināt savas pamatvajadzības, saņemt  pakalpojumus, kā arī uzturēt saistību ar apkārtējo vidi. Aprūpētājs ir nodarbināts klientu dzīves vietās un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kur klientu aprūpi veic atbilstoši aprūpes plānam, klientu individuālajām vajadzībām, attīstības līmenim, vecumam un sociālā darba speciālista norādījumiem.

Kopējā mācību maksa: 1320,00 Euro

Līdzfinansējums: 66,00 Euro*

*Līdzfinansējumu 5% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona.
Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku.
Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Profesionālā tālākizglītība

Aprūpētājs:  640 ak.st. 

Teorija: 115 ak.st. (no kurām 76 stundas ir neklātienē)

Praktiskie darbi: 285 ak.st. (no kurām 182 stundas ir neklātienē)

Kvalifikācijas prakse: 240 ak.st (klātienē, kādā no izvēlētajiem aprūpes centriem)

 • Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana
 • Atbalsta sniegšana klientam aprūpes laikā
 • Klienta dzīves kvalitātes nodrošināšana
 • Klienta aprūpes process un pašaprūpe
 • Higiēnas procedūru nodrošināšana
 • Klienta vispārējā veselības stāvokļa un vitālo rādītāju novērtēšana
 • Klienta pamatvajadzību nodrošināšana
 • Mājturības pamati
 • Klienta ar funkcionāliem traucējumiem aprūpe
 • Sociālās aprūpes nodrošināšana
 • Infekcioza klienta aprūpe
 • Paliatīvā aprūpe
 • Pirmā palīdzība
 • Aprūpētāja prakse

Iepriekšējas zināšanas nav nepieciešamas.

Pamatizglītība.


PROGRAMMAS APRAKSTS

Izglītības programma lielākoties īstenojama KLĀTIENĒ

Nodarbībām kuras notiks neklātienē, nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:

 • Darbam tiešsaistes lekcijās: Dators (Microsoft Windows, Linux GUI vai MacOs operētājsistēma) ar interneta pieslēgumu un iebūvētu vai atsevišķi pieslēgtu web kameru, skaļruņus vai austiņas un mikrofonu.
 • Tiešsaistes nodarbībām: Microsoft Teams vai Zoom aplikācija.
 • MS Office ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook vai līdzvērtīgas programmas.

Izglītības programma īstenojama KLĀTIENĒ
Īstenojot izvēlēto izglītības programmu KLĀTIENĒ nodarbības tiek organizēta klātienē izvēlētā pilsētā.

 • Saziņai par projekta “Mācības pieaugušajiem” 8.kārtu:

  E- pasts: jautajumi@mcalfa.lv
  Par visām programmām: +(371) 20016323

Aprūpētājs (Madonā, Liepājā, Rēzeknē)

PIETEIKTIES

Meža mašīnas operātors (Rīgā)

PIETEIKTIES

Lopkopības tehniķis (Madona, Liepāja, Rēzekne, Rīga)

PIETEIKTIES

VISS KURSU PIEDĀVĀJUMS 8.KĀRTĀ

AKTUALITĀTES