fbpx

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “MC-Alfa mācību centrs"  uzsāk koplektēt neformālās izglītības mācību grupas pēc kuponu sistēmas . 

Atgādinam, ka dalībai neformālās izglītības programmu apguvē,  var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Apmācības ilgums ir no 60 līdz 159 stundām atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Neformālās apmācības programmas apgūst klātienē.

“TR2” kategorijas traktortehnikas “Visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”
“TR4” kategorijas traktortehnikas “Ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”
“TR2” (ar 1.pal.) kategorijas traktortehnikas “Visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”
 “TR4” (ar 1.pal.) kategorijas traktortehnikas “Ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”
100K-datorzinības (bez priekšzināšanām) 120st.
101K-datorzinības (ar priekšzināšanām) 120st.
1 aK Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
2 aK Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
3 ak Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
67 K Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
68 K  Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Elementary
70K Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Intermediate