Lapa

@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-4334451{width: 100%;}} @media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-884857{width: 64.99%;}body.kc-css-system .kc-css-1486891{width: 34.99%;}body.kc-css-system .kc-css-3477944{width: 64.99%;}body.kc-css-system .kc-css-82578{width: 34.99%;}body.kc-css-system .kc-css-2297118{width: 64.99%;}body.kc-css-system .kc-css-3630159{width: 34.99%;}body.kc-css-system .kc-css-1544719{width: 64.99%;}body.kc-css-system .kc-css-1210444{width: ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-4334451{width: 100%;}}@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-884857{width: 64.99%;}body.kc-css-system .kc-css-1486891{width: 34.99%;}body.kc-css-system .kc-css-3477944{width: 64.99%;}body.kc-css-system .kc-css-82578{width: 34.99%;}body.kc-css-system .kc-css-2297118{width: 64.99%;}body.kc-css-system .kc-css-3630159{width: 34.99%;}body.kc-css-system .kc-css-1544719{width: 64.99%;}body.kc-css-system .kc-css-1210444{width: ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-2208883{width: 64.92%;}body.kc-css-system .kc-css-3903444{width: 35.03%;}body.kc-css-system .kc-css-1539813{width: 65.18%;}body.kc-css-system .kc-css-1590955{width: 34.79%;}body.kc-css-system .kc-css-190926{width: 65.31%;}body.kc-css-system .kc-css-772448{width: 34.68%;}body.kc-css-system .kc-css-4069005{width: 65.02%;}body.kc-css-system .kc-css-653095{width: 34.97%;}body.kc-css-system .kc-css-4072525{width: 65%;}body.kc-css-system .kc-css-1139069{width: 34.99%;}}body.kc-css-system .kc-css-2289502 a{color: #ffffff;background: #4da91c;font-size: 18px;font-weight: ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-2444024{width: 55.55%;}body.kc-css-system .kc-css-2176536{width: 44.43%;}}body.kc-css-system .kc-css-4056623 a{color: #ffffff;background: #4da91c;}"MC Alfa – mācību centrs" turpinās aktīva pieteikšanās uz Eiropas Savienības (ES) un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-1320331{width: 64.92%;}body.kc-css-system .kc-css-2470799{width: 35.03%;}body.kc-css-system .kc-css-2099606{width: 65.18%;}body.kc-css-system .kc-css-4254555{width: 34.79%;}body.kc-css-system .kc-css-3363225{width: 65.31%;}body.kc-css-system .kc-css-786114{width: 34.68%;}body.kc-css-system .kc-css-1397930{width: 65.02%;}body.kc-css-system .kc-css-3045501{width: 34.97%;}body.kc-css-system .kc-css-160164{width: 65%;}body.kc-css-system .kc-css-2230070{width: 34.99%;}}body.kc-css-system .kc-css-1623790 a{color: #ffffff;background: #4da91c;font-size: 18px;font-weight: ...
Programmas mērķis: Veidot izpratni par drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu IT drošību uzņēmumā, fizisko personu datu aizsardzības prasību piemērošanu, datu aizsardzību uzņēmuma datorsistēmu nepārtrauktai darbībai. Izglītības programmas veids:Neformālās izglītības programma Nozare:Elektronisko un optisko iekārtu ...