Mācies tiešsaistē sev ērtā laikā!

❗Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

✅ Mācību ilgums – 10 ak.st. (t.sk. noslēguma tests)

✅ Cena – 59,50 EUR

10% atlaide piesakoties vismaz 3 personām no vienas iestādes – tikai piesakoties norādi uzņēmumu no, kura piedalīsies visi dalībnieki!

Aizpildīt pieteikumu

Apmācību noslēgumā Jūs iegūsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 317.” Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” prasībām.

👉 Piesakies šeit – ej.uz/PDAkursi

📌 Kursā iekļautās tēmas:

1. Personas datu jēdziens un būtība, datu drošības galvenie principi

2. Personas datu definīcijas, veidi, īpašas kategorijas tai skaitā sensitīvu personas datu apstrāde, apstrādes nolūki un tiesiskais pamatojums

3. Spēkā esošais normatīvais regulējums

4. Datu subjektu tiesības un pienākumi. Datu apstrādes likumīgums (piekrišana), nepilngadīga pacienta likumiskā pārstāvja tiesības saņemt informāciju

5. Piekļuve pacienta datiem. Administratīvie, tehniskie un fiziskie drošības pasākumi pacienta datu aizsardzībai

6. Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienas komunikācijā ar klientiem

7. Atbildība par personai nodarīto kaitējumu.