📌 ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā septiņās mācību grupās beidza 101 izglītojamais programmās: 

– Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija ( ar priekšzināšanām)

– Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (bez priekšzināšanām)

– Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā

– Mākoņtehnoloģiju izmantošana darba un ikdienas vajadzībām

– Sociālo mediju izmantošana darba un ikdienas vajadzībām

📌 Noslēdzās 8. kārta ar meža mašīnu operatoriem, kas mācījās vairāk kā gadu un beidza 30 izglītojamie. 

#mācībaspieaugušajiem#MCAlfa#esfondi