Apgūstamās tēmas:
Personības iezīmes un vadības stili
Koučinga vadības stils
Vadītāja prasmes koučinga vadības stila apguvē
Attīstošā vadības stila metodes un to pielietojuma iespējas darba vidē
Komandas vadīšana ar koučinga paņēmieniem
Pašattīstība

Izglītības procesā iegūsiet šādas zināšanas un prasmes:
1. attīstīt mūsdienu labākajai praksei atbilstošu vadības stilu
2. saskatīt sakarības starp sevis un citu vadību;
3. iegūt priekšstatu par dažādiem personības tipiem;
4. izprast dažādus vadības stilus;
5. padziļināti saprast un apgūt koučinga vadības stilu;
6. pielietot dažādas metodes darbā ar padotajiem, kolēģiem un komandām;
7. apgūt vadīt-prasmes kā emocionālā intelekts, klausīšanās, jautājumu uzdošana;
8. uzlabot sapulču vadības prasmes;
9. prast mērķtiecīgi komunicēt ar saviem darbiniekiem, kolēģiem;
10. apgūt komandas vadības prasmes;
11. saprast un apgūt atgriezeniskās saites ātru un konstruktīvu sniegšanu;
12. panākt uzskatāmus darba izpildes uzlabojumus;
13. radīt augstas veiktspējas kultūras komandās un organizācijās;
14. sasniegt savus personīgos, profesionālos un komandas mērķus;
15. ar mazāku piepūli sasniegt vairāk un panākt darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Nodarbības notiks piektdienās, tiešsaistē un trīs nodarbības klātienē (Aspazijas bulvāris 32, Rīga).

Kursa apjoms – 160 ak. st.

Apmācības vadīs Mg. oec. ICF PCC koučs Inese Matvejeva – Gērena

Piesakies – ej.uz/koučinga-kursi