Iegūsti profesionālās pilnveides apliecību par programmas apgūšanu, kas ir obligāta veselības jomā strādājošajiem 🩺

✅ 13. oktobrī, plkst. 9.00 – 17.10, gan tiešsaistē, gan klātienē*

✅ Mācību ilgums – 10 ak. st.

✅ Cena – 59,50 EUR

*Aspazijas bulvāris 32, Rīga

Semināru vadīs personu datu aizsardzības speciāliste.

Apmācību noslēgumā Jūs iegūsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 317.” Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” prasībām.

Piesakies šeit 👉 ej.uz/PDAkursi

Pēc anketas aizpildīšanas 2 darba dienu laikā Jums tiks nosūtīts rēķins.

❗Vietu skaits ierobežots ❗

Programmas mērķis – medicīnas atbalsta personālam sniegt zināšanas par drošības prasībām, riskiem un pasākumiem, lai nodrošinātu fizisko personu datu aizsardzības prasību ievērošanu.

Kursā iekļautās tēmas:

1. Personas datu jēdziens un būtība, datu drošības galvenie principi

2. Personas datu definīcijas, veidi, īpašas kategorijas tai skaitā sensitīvu personas datu apstrāde, apstrādes nolūki un tiesiskais pamatojums

3. Spēkā esošais normatīvais regulējums

4. Datu subjektu tiesības un pienākumi. Datu apstrādes likumīgums (piekrišana), nepilngadīga pacienta likumiskā pārstāvja tiesības saņemt informāciju

5. Piekļuve pacienta datiem. Administratīvie, tehniskie un fiziskie drošības pasākumi pacienta datu aizsardzībai

6. Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienas komunikācijā ar klientiem

7. Atbildība par personai nodarīto kaitējumu

Kontaktpersona Jana Laiviņa, t: 25991222