“MC Alfa – mācību centrs” aicina pieteikties uz ❗PĒDĒJO bezmaksas semināru ārstniecības atbalsta personām – “Pacientu datu aizsardzība – ārstniecības atbalsta personu darbā.”🔐
Nodarbības mērķis ir sniegt ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONĀM profesionālajā darbā, nepieciešamās zināšanas un prasmes – datu aizsardzības jautājumos. Licencētā, profesionālās pilnveides izglītības programmā par pacientu datu aizsardzības aktuāliem jautājumiem.
!Projekta finansējumu nodrošina – Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros.
Semināru vadīs – personu datu aizsardzības speciāliste.
Seminārs norisināsies – 21. aprīlī no 9:00 līdz 17:10, Aspazijas bulvārī 32, Rīgā vai tiešsaistē ZOOM platformā.
Piesakies šeit – https://ej.uz/vm-as
*Vietu skaits ierobežots! (25 personas)
❗UZ SEMINĀRU VAR PIETEIKTIES TIKAI ŠO PROFESIJU PĀRSTĀVJI – laboratorijas speciālists, logopēdijas speciālists, biofizikas tehniķis, bionikas un protezēšanas inženieris, medicīnas fiziķis, medicīnas iekārtu inženieris, protēžu meistars, ģenētiķis, profesionālais veselības aprūpes kapelāns, solārija darbinieks, veselības aprūpes statiķis, medicīnas statiķis, ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators, reitterapeita asistents.
Pēc apmācību beigšanas ir nepieciešams reģistrēties ārstniecības atbalsta personu reģistrā.