ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas projektā, “MC Alfa – mācību centrā” sākot no 13. jūnija līdz 21. novembrim, mācību iestādi ir absolvējuši 71 mācību grupa no kopā 92 atvērtajām mācību grupām. 13 no tām beigušas mācības grāmatvedības virzienā, 11 grupas IT virzienā un 13 grupas mācības beigušas profesionālās komunikācijas virzienā.

Kā arī raitiem soļiem noslēdzas arī mācību centra pieprasītākā programma “Izaugsmes veicināšana (Koučings) kā mūsdienu vadības stils”.

7. kārtas ietvaros sešas mācību grupas tika atvērtas tālākizglītības programmām, no kurām jau divas grupas atrodās kvalifikācijas praksē pašu izvēletos uzņēmumos, kur apgūst prakstiskās zināšanas, lai mācības veiksmīgi pabeigtu.

Ja izjūtat motivācijas trūkumu jebkurā mācību brīdī, izglītojamos aicinām sazināties ar mācību, lai rastu risinājumu jebkurai problēmai.
Kā arī mācību centrs vēlās atgādināt, ka jebkurš projekta dalībnieks var pieteikties uz bezmaksas konsultāciju ar karjeras konsultanti / psiholoģi – Lailu Kalniņu.

Kā saka, “MC Alfa – mācību centra” projektu vadītājā: “Iemācīties var tikai darot un darīt var tikai tad ja ir vēlēšanās.”
Tāpēc paldies visiem kuriem ir vēlēšanās!