Noslēgusies pieteikšanās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8. kārta. Mācībām īpaši aicināja pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabot savas digitālās prasmes.

“MC Alfa – mācību centrs” Mācības pieaugušajiem 8. kārtas ietvaros ir izveidojis 2 profesionālās tālākizglītības programmas un tajās atvēris 5 mācību grupas. 3 no tām ir paredzētas sociālajai aprūpei -kvalifikācija aprūpētājs, tajās uzņēmām 59 jaunos nozares speciālistus un 2 mācību grupas ir atvērtas meža mašīnu operātoriem, kurās esam uzņēmuši 39 dalībniekus.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, esam piesaistījuši augstas nozeres speciālistus. Kā piemēram, Ritu Krinbergu – SIA “Paliatīvā aprūpe” dibinātāju, esam izveidojuši sadarbību ar mežu ilgtermiņa apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Paulus”, meža mašīnu operātoru centra vadītāju Renāru Keraiti, kā arī SIA “Lattrack” meža tehnikas un aprīkojuma firmas vadītāju Andri Blāķi, kā arī daļu no meža mašīnu operātoru nodarbībām vadīs mācību centra vaditāja – Laila Uzule.

Kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties izglītības programmām varēja strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar vizmaz pamata izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Un mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošā līdzmaksājums ir 5%.