“MC Alfa – mācību centrs” sadarbībā ar LR Veselības ministriju tiek īstenots bezmaksas divu dienu semināru cikls sociālā jomā strādājošajiem un ārstniecības personām: “Bērna un pilngadīgas personas ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem ģimenes locekļu psihoemocionālais raksturojums – aizliegtās skumjas”

Par ko runāsim:
1. Psihisku un uzvedības traucējumu vispārīgs raksturojums. Veselības aprūpes un sociālā darba praksē izmantotās terminoloģijas skaidrojums
2. Sapņu bērna zaudējums.
3. Vecāku “aizliegtās skumjas”. Dažādas skumšanas (bēdu, sēru) fāzes.
4. Ģimenes funkcionēšanas modeļi un iespējamie disfunkcionālie riski, brāļu un māsu lomas tajās. Psihiski slimi vecāki un to aprūpe.
5. Iespējas un stereotipi saskarsmē ar personām ar psihiskiem traucējumiem un viņu ģimenēm. Labās prakses piemēri.

Semināra datumi 25. un 26. novembrī
Tiešsaistē, ZOOM platformā no 9:00 līdz 15:50
Piesakies 👉 https://ej.uz/vm-as

Pieteikties semināram var:
Ārsti, māsas, ārsta palīgi, funkcionālais speciālists, sociālajā jomā strādājoši t.sk., sociālo dienestu un nevalstiskā sektora darbinieki.

* Sociālā jomā strādājošiem dalībniekiem kopā ar nodevumu (Dalībnieka reģistrācijas karti, kas tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu) jāiesniedz/jāiesūta arī izziņa no darba vietas, lai apliecinātu atbilstību mērķauditorijai.

❗Vietu skaits ierobežots