Sadarbībā ar LR Veselības ministriju tiek īstenots bezmaksas divu dienu seminārs sociālā jomā strādājošajiem un ārstniecības personām

“Bērna un pilngadīgas personas ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem ģimenes locekļu psihoemocionālais raksturojums – aizliegtās skumjas”

Semināra Tēmas:

  1. Psihisku un uzvedības traucējumu vispārīgs raksturojums.  Veselības aprūpes un sociālā darba praksē izmantotās terminoloģijas skaidrojums
  2. Sapņu bērna zaudējums.
  3. Vecāku “aizliegtās skumjas”.  Dažādas skumšanas (bēdu, sēru) fāzes.
  4. Ģimenes funkcionēšanas modeļi un iespējamie disfunkcionālie riski, brāļu un māsu lomas tajās.  Psihiski slimi vecāki un to aprūpe.
  5. Iespējas un stereotipi saskarsmē ar personām ar psihiskiem traucējumiem un viņu ģimenēm. Labās prakses piemēri.

Norises vieta:
Tiešsaistē,- ZOOM platformā.
Mērķauditorija:
 Māsas, ārsta palīgi, funkcionālais specialists, sociālajā jomā strādājošie, t.sk. sociālo dienestu un nevalstiskā sektora darbinieki.
Semināru vadīs:
            Ārsts- psihiatrs: Aleksandra Koņevņina

            Sociālais darbinieks: Rita Krnberga

Apmācības punkti – (TIP) 15

*Vietu skaits ierobežots

* Sociālā jomā strādājošiem dalībniekiem kopā ar nodevumu (Dalībnieka reģistrācijas karti, kas tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu) jāiesniedz/jāiesūta arī izziņa no darba vietas, lai apliecinātu atbilstību mērķauditorijai.

Maijs
20., un 21. maijs
Plkst. 9:00 – 15:50


PIETEIKTIES