fbpx
Sākot ar 18. septembri Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" ietvaros norisināsies divu dienu semināri ārstniecības personām, sociālajā jomā strādājošajiem un mākslas terapeitiem.  Semināri ieplānoti no 18. septembra līdz ...