MC Alfa – mācību centrs ir dibināts 2006.gada 20.aprīlī.

Kopš dibināšanas mēs sekmīgi un aktīvi sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk tekstā – NVA), bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības jomā.

Mācību centrs piedāvā dažādas licencētas un akreditētas izglītības programmas pieaugušo profesionālo prasmju pilnveidei.
Mācību centra mūsdienīgi aprīkotajās telpās kvalificēti pasniedzēji nodrošina interesentiem iespējas pilnveidot savas valsts valodas un angļu valodas zināšanas, iegūt augsta līmeņa datorlietotāja prasmes, apgūt specifiskas datorprogammas, ka arī pilnveidot savas zināšanas saskarsmes, grāmatvedības, uzņēmējdarbības un citās jomās.

Iesaistīties apmācībā Jūs variet, piesakoties Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē, kur esiet reģistrējies kā bezdarbnieks, darba meklētājs vai darba ņēmējs, kuram ir nepieciešams pilnveidot/apgūt profesionālas vai sociālās zināšanas un prasmes darba saglabāšanai.
Informāciju par pieaugušo apmācības īstenošanu sadarbībā ar NVA variet iegūt mācību centrā griežoties personīgi, zvanot pa tālruni, nosūtot e-vēstuli ( info@mcalfa.lv ) vai mācību centra majas lapā.

Apmācībai komercgrupās var pieteikties, izmantojot visas minētās iespējas.

Kā mūs atrasts

Nekad nav par vēlu

Macību klase

Profesionālie pasniedzēji