Komercapmācība

Ekspress apmācība

Nr.p.k. Priekšmets Stundu skaits Cena par ak.stundu Cena par kursu
1. Angļu valoda- Beginners 80 5.34 EUR 426.86 EUR
2. Angļu valoda- Elementary 80 5.34 EUR 426.86 EUR
3. Angļu valoda- Intermediate 80 5.34 EUR 426.86 EUR
4. Angļu valoda- Upper Intermediate 80 5.34 EUR 426.86 EUR
5. Latviešu valoda vidējais līmenis 80 5.34 EUR 426.86 EUR
6. Latviešu valoda augstākais līmenis 80 5.34 EUR 426.86 EUR
7. Vācu valoda 48 5.34 EUR 426.86 EUR
Nr.p.k. Priekšmets
1. Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām)
2. Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām)
3. Angļu valoda apkalpojošās sfēras darbiniekiem (bez priekšzināšanām)
4. Angļu valoda (bez priekšzināšanām) Beginner
5. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Elementary
6. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Intermediate
7. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Pre-intermediate
8. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Upper-intermediate
9. Angļu valoda komercuzņēmumos strādājošajiem (ar priekšzināšanām)
10. Angļu valoda pakalpojumu sfēras darbiniekiem (bez priekšzināšanām)
11. Komercdarbības pamati
12. Grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšana
13. Lietvedības darba organizēšana
14. Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim
15. Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
16. Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
17. Vācu valoda

Как нас найти