Непрерывное обучение

Mūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona;
ir vecumā virs 45 gadiem,
ja ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam no šiem kritērijam:
ir noteikta invaliditāte;
ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem;
persona atzīta par trūcīgu.
nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
pēdējo divu gadu laikā nav bijusi dalība izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā «Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām».

Pēc reģistrācijas NVA filiālē tiek izsniegts mūžizglītības kupons un nepieciešamības gadījumā saņemts karjeras konsultanta atzinums par nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē. Ar NVA kuponu maksā par apmācību tikai 30% no programmas maksas vai arī mācies BEZ MAKSAS!
Plašāku informāciju skatīt www.nva.gov.lv.

Mācību programmas

Nr.p.k.

Programmas nosaukums

Izglītības programmas stundu skaits

Izglītības programmas īstenošanas vieta*

1

Valsts valoda – pamata prasmes līmenis (A)


120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

2

Valsts valoda – vidējais prasmes līmenis (B)


120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

3

Valsts valoda – augstākais prasmes līmenis (C)


120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

4

Angļu valoda bez priekšzināšanām


120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

5

Angļu valoda ar priekšzināšanām

(elementary, pre-intermediate, intermadiate, upper-intermediate)


120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

6

Vācu valoda bez priekšzināšanām


120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

7

Vācu valoda ar priekšzināšanām


120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

8

Krievu valoda tirdzniecības un pakalpojumu nozares darbiniekiem


120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

9

Datorprasmes (bez priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos)


120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

10

Datorprasmes (ar priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos)


120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

11

AutoCAD Architecture


80

Rīga, Grēcinieku iela 10

12

AutoCAD datorprogrammu izmantošana projektēšanā


88

Rīga, Grēcinieku iela 10

13
Corel Draw Graphics

120

Rīga, Grēcinieku iela 10
14 Adobe Photoshop un Adobe Ilustrator 120 Rīga, Grēcinieku iela 10
15 Komercdarbības uzsākšana 120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

16 Grāmatvedības pamati 120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

17 Mikrouzņēmējdarbība 80

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

18 Praktiskā lietvedība 80

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

19 Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija 120

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

20 Nodokļi uzņēmējdarbībā 60

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

21 Aprēķinu veikšana ar MS Excel 48

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

22 Profesionālās karjeras veidošana 30

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Malta, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils, Viļāni

23 Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija 60

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils

24 Starptautiskā lietišķā etiķete 40

Aizkraukle, Balvi, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Ventspils

*Aizkraukle (Draudzības krastmala 5), Balvi (Dārza iela 2), Daugavpils (Rīgas iela 26), Gulbene (Skolas iela 10), Jēkabpils (Pasta iela 1), Jelgava (Pasta iela 47), Jūrmala ( Rīgas iela 3 ,Raiņa iela 55), Rīga ( Aspazijas bulvaris 32, Grēcinieku iela 10, Ikšķiles iela 6, Kandavas 4, Kleistu iela 14, Ozolciema iela 26, Purvciema iela 38, Sarkandaugavas iela 22 ), Liepāja (Zivju iela 14-3), Ludza (Blaumaņa iela 4), Madona (K. Valdemāra bulvāris 6, Upes iela 3), Ogre (Meža prospekts 13), Preiļi (Paulāna iela 2), Rēzekne (18.novemra iela 16), Malta (Skolas iela 5), Saldus (Kuldīgas iela 3), Sigulda (Kr.Barona iela 10), Tukums (Raudas iela 16), Ventspils (Kuldīgas iela 22), Viļāni (Celtnieku 4/7)

Как нас найти