Неформальное обучение

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties: NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

  • Bezdarbniekam un darba meklētājam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai;
  • Apmācību ilgums līdz 2 mēnešiem;
  • Apmācību laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta stipendija 99.60 euro apmērā par kalendāro mēnesi.

Ar 2015. gadu piedāvajam arī izziet traktortehnikas apmācību ar NVA kuponiem.

Plašāku informāciju skatīt www.nva.gov.lv

Mācību programmas

1 Anglu valoda bez priekšzināšanām 150 Rīga, Valmiera, Limbaži, Ventspils, Saldus, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Cēsis, Liepāja, Ogre, Bauska, Tukums, Jūrmala, Madona, Balvi, Malta, Viļaka, Kaunata, Ludza
2 Anglu valoda ar priekšzināšanām (Elementary, Lower Intermediate, Intermediate, Higher Intermediate) 100 Rīga, Valmiera, Limbaži, Ventspils, Saldus, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Cēsis, Liepāja, Ogre, Bauska, Tukums, Jūrmala, Madona, Balvi, Malta, Viļaka, Kaunata, Ludza
3 Angļu valoda pakalpojuma sfēras darbiniekiem bez priekšzināšanām 150 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10
4 Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā ar priekšzināšanām-Intermediate 100 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10
5 Biznesa angļu valoda ar priekšzināšanām-Higher Intermediate 150 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10
6 Vācu valodas pamati  pakalpojumu sfēras darbiniekiem bez priekšzināšanām 150 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10
7 Vācu valodas pamati  pakalpojumu sfēras darbiniekiem ar priekšzināšanām 100 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10
8 Vācu valoda bez priekšzināšanām 150
9 Vācu valoda ar priekšzināšanām) 100
10 Datorzinības bez priekšzināšanām 120 Rīga, Valmiera, Limbaži, Ventspils, Saldus, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Cēsis, Liepāja, Ogre, Bauska, Tukums, Jūrmala, Madona, Balvi, Malta, Viļaka, Kaunata, Ludza
11 Datorzinības ar priekšzināšanām 120 Rīga, Valmiera, Limbaži, Ventspils, Saldus, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Cēsis, Liepāja, Ogre, Bauska, Tukums, Jūrmala, Madona, Balvi, Malta, Viļaka, Kaunata, Ludza
12 Projektu vadība bez priekšzināšanām 120 Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Ludza, Ogre, Rīga, Tukums, Valmiera, Ventspils
13 Projektu vadība ar priekšzināšanām 120 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10, Jūrmala, Rīgas iela 3, Tukums, Raudas iela 16
14 Komunikācijas prasmes 60 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10, Jūrmala, Rīgas iela 3
15 Saimnieciskās darbības uzsākšana un biznesa attīstība 150 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10
16 Komercdarbības pamati 150 Rīga, Valmiera, Limbaži, Ventspils, Saldus, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Cēsis, Liepāja, Ogre, Bauska, Tukums, Jūrmala, Madona, Balvi, Malta, Viļaka, Kaunata, Ludza
17 Lietvedība 60 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10, Jūrmala, Rīgas iela 3
18 Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija 150 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10, Jūrmala, Rīgas iela 3,
19 Pārdošanas darba organizācija 120 Rīga, Aspazijas bulvāris 32, Grēcinieku iela 10, Jūrmala, Rīgas iela 3,

Как нас найти