Profesionālā tālākizglītības un pilnveides izglītības programmas

Apmeklējot šo programmu nodarbības, Jums ir lieliska iespēja iegūt, papildināt un uzlabot savas zināšanas izvēlētajā specialitātē. Mūsu lieliskie pasniedzēji Jums sniegs aktuālas un noderīgas zināšanas.

Dalībai tālākizglītības un pilnveides izglītības programmu apguvē var pieteikties: NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Bezdarbniekam un darba meklētājam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai;
Apmācību ilgums no 2 līdz 6 mēnešiem;
Apmācību laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par mācību dienu.

Plašāku informāciju skatīt www.nva.gov.lv

Mācību programmas:

1. Lietvedība
(ar kvalifikāciju)
640 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

2. Mazā biznesa organizēšana 320 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

3. Klientu apkalpošanas operators 480 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

Nāc mācīties !

Nāc mācīties!

Mācīties ir viegli

Profesionālā tālākizglītība – profesionālās izglītības īpašs veids, kas pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

Profesionālā pilnveide – profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. (Profesionālās izglītības likums)