Neformālā apmācība

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties: NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

  • Bezdarbniekam un darba meklētājam tiek izsniegts kupons izvēlētās izglītības programmas apmaksai;
  • Apmācību ilgums līdz 2 mēnešiem;
  • Apmācību laikā bezdarbniekam tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par mācību dienu.

Piedāvājam apmeklēt traktortehnikas kursus. Iekļauts: teorijas apmācība, praktiskās nodarbības, teorijas un vadīšanas eksāmens, traktortehnikas vadītāja apliecība.

Plašāku informāciju skatīt www.nva.gov.lv

Mācību programmas:

1. Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim 150 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

2. Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim 150 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

3. Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim 150 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

4. Anglu valoda
bez priekšzināšanām
150 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

5. Anglu valoda ar priekšzināšanām
Elementary,
Lower Intermediate, Intermediate,
Higher Intermediate
100 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

6. Vācu valoda
bez priekšzināšanām
150 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

7. Vācu valoda
ar priekšzināšanām
100 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

8. Datorzinības
bez priekšzināšanām
120 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

9. Datorzinības
ar priekšzināšanām
120 Rīga, Raiņa bulv. 25

Madona, Upes 3

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155

Liepāja,  Zivju iela 14

Kā mūs atrasts