Kursi sadarbībā ar NVA

Jau sesto gadu sekmīgi sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Piecus gadus aktīvi apmācām bezdarbniekus un darba meklētājus neformālās izglītības programmās: gan valsts valodā, gan datorzinībās, gan angļu valodā un turpinām izglītības programmu klāstu papildināt un pilnveidot. Kā arī kopš 2010.gada nodrošinām apmācību nodarbinātām un pašnodarbinātām personām pasākumā ESF atbalstu projektā “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, kurš dod iespēju papildināt un iegūt jaunas zināšanas kompetences paaugstināšanai un karjeras izaugsmei.

Kā mūs atrasts